Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

εργασία για το σπίτι

Να  συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο μονολεκτικό τύπο του συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμού των επιθέτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις:
1.     Το παιδί σας είναι (υγιής) ___________________________.
2.     Ο γιος της Άννας είναι (καλός) ___________________________ μαθητής.
3.     Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι πραγματικά (απλός) ___________________________.
4.     Είναι (καλός) ___________________________ στην άμυνα παρά στην επίθεση.
5.     Οι οδηγίες του ήταν (σαφής) ___________________________.
6.     (Λίγος) ___________________________ κόσμος παρακολούθησε τη συναυλία.
7.     Η ομάδα μας έχει  (πολύς) ___________________________ νίκες φέτος  σε σχέση με πέρυσι!
Να γράψετε τα αντώνυμα των επιθέτων:
σημαντικός ≠
άμεσος ≠
τελευταίος ≠
επικίνδυνος ≠
υγιεινός ≠
επίσημος ≠
βαρύς ≠
αλμυρός ≠
νόστιμος ≠
γευστικός ≠
Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
ΡΗΜΑ
τυπώνω
ζητώ
τακτοποιούμαι
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
(ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ)ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗ)ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
 ΕΝΕΣΤΩΤΑ
(ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ)


ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου