Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Η οικονομική ζωή

Συνεδρίαση αντιπροσώπων της Συνθήκης του Κάρλοβιτς (1699)
Η Συνθήκη του Κάρλοβιτς ήταν μια διεθνής συνθήκη ειρήνης που υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου 1699 στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι, μια πόλη στη σημερινή Σερβία. Η συνθήκη τερμάτισε τον αυστροοθωμανικό πόλεμο του 1683-1697 στον οποίο οι Οθωμανοί ηττήθηκαν.
Ο Σουλτάνος Μουσταφά Β΄ 
που αναγκάσθηκε ν΄ αποδεχτεί τους όρους της Συνθήκης του Κάρλοβιτς
Η συνθήκη αυτή είχε αξιοσημείωτες συνέπειες και για τους Έλληνες, αφού έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες εμπόρους να ξαναρχίσουν το εμπόριο με τη Βενετία και την Αυστριακή Αυτοκρατορία,γεγονός που είχε καθοριστικές συνέπειες στην οικονομική αναγέννηση του ελλαδικού χώρου.
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην υπογραφή της συνθήκης ο επίσημος αντιπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ένας Φαναριώτης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος , γεγονός που σηματοδοτεί την άνοδο των Φαναριωτών στον οθωμανικό κρατικό μηχανισμό κατά τον 18ο αιώνα.
Η τοποθεσία υπογραφής της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)
 «Εδώ, στις 10/21 Ιουλίου 1774 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή μεταξύ των εμπίστων της Αικατερίνης της Μεγάλης, Πέτρου Ρουμυάντσεφ, και του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Α΄, Μεγάλου Βεζίρη Μουσούλ Ζαντέ Μεχμέτ Πασά. Το άρθρο 7 της Συνθήκης αυτής προβλέπει: Η Υψηλή Πύλη υπόσχεται μόνιμη προστασία της Χριστιανικής Θρησκείας και των εκκλησιών της.»
Με την υπογραφή της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή κατοχυρώνεται πλέον νομικά το δικαίωμα οι Έλληνες πλοιοκτήτες να υψώνουν στα πλοία τους την ρωσική σημαία. Εκτός αυτού, με τη ρωσοτουρκική Συνθήκη Ειρήνης του 1774, οι Έλληνες απέκτησαν επίσης το δικαίωμα να ναυπηγούν πλοία μεγάλου εκτοπίσματος. Επίσης, για πρώτη φορά, βάσει της προαναφερόμενης Συνθήκης Ειρήνης, αναγνωρίστηκε επίσημα στη Ρωσία το δικαίωμα θρησκευτικής "προστασίας" των Ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών.
Σχεδίασμα σημαίας Γραικοτουρκικής (raya) την οποία έφεραν τα ελληνικά εμπορικά πλοία των νήσων. Ύστέρα από τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το Ι774, που επέτρεπε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στις θάλασσες των πλοίων που έφεραν τη ρωσική σημαία, η Υψηλή Πύλη παραχώρησε στους ραγιάδες το δικαίωμα να φέρουν στα πλοία των δική τους σημαία, με τρεις ζώνες, δύο ερυθρές και μία κυανή
Ερωτήσεις για την κατανόηση του μαθήματος
Ποια ήταν η μορφή της οικονομίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην οικονομική παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Ποιοι παράγοντες βοήθησαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου και της ναυτιλίας την περίοδο της Τουρκοκρατίας;

Ποια ήταν τα οφέλη που απέκτησαν οι Έλληνες έμποροι από τις διάφορες συμφωνίες που υπέγραψαν οι Οθωμανοί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις;

Ποια ήταν τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνικού εμπορίου; 


Τι εννοούμε λέγοντας υποτίμηση του νομίσματος;

Ποια ήταν τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία με βάση τα κείμενα των δυο πηγών και τις εικόνες του βιβλίου σας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου